Casanova del Maset, 291
Sentfores (Vic) - Barcelona
artkitech@artkitech.es

Maquetes d'arquitectura

 


Projecte: Jutjats de Tenerife

Dades de la maqueta: Escala: 1/400
Fotografies d'Enric Duch www.enricduch.com