Casanova del Maset, 291
Sentfores (Vic) - Barcelona
artkitech@artkitech.es

Maquetes d'arquitectura

 


Projecte: Casa X

Dades de la maqueta: Escala: 1/50
Fotografíes d'Adrià Goula