Casanova del Maset, 291
Sentfores (Vic) - Barcelona
artkitech@artkitech.es

Maquetes d'arquitectura

 


Projecte: Detalls constructius del projecte de la clínica Barraquer

Dades de la maqueta: Escala: 1/50

Client: Gerard Arias Torres. Architect