Casanova del Maset, 291
Sentfores (Vic) - Barcelona
artkitech@artkitech.es

Maquetes immobiliàries

 


Projecte: Naus industrials a la Ctra. de Mataró

Dades de la maqueta: Escala: 1/100