Casanova del Maset, 291
Sentfores (Vic) - Barcelona
artkitech@artkitech.es

Maquetes immobiliàries

 


Projecte: Hotel Trillà 1

Dades de la maqueta: Escala 1/100
Fotografíes Eduard Comellas